Přihlášení do neveřejné části portálu
Pro přihlášení do neveřejné části portálu RSTI použijte kódy, které Vám byly zaslány v oslovovacím mailu.

Neveřejná část portálu RSTI poskytuje subjektům TI webovou aplikaci pro změnu údajů evidovaných v RSTI. Přihlášený uživatel nejprve zadá do formuláře požadavky na změnu údajů o subjektu. Požadavky jsou promítány do databáze RSTI (v případě konfliktu až po jeho vyřešení) administrátorem dat RSTI. Uživatel může získat Výpis platných údajů o subjektu TI.

Věnujte zvýšenou pozornost vysvětlujícím textům ve světle modrých polích formuláře, které Vám pomohou při zobrazování a úpravě údajů!Zákaznické centrum   Tel: +420 251 618 456, E-mail: info@rsti.cz