Přihlášení do aplikace
Pro přihlášení použijte kódy, které Vám byly zaslány v oslovovacím dopisu.

Údaje, které Vám budou po přihlášení zobrazeny na jednotlivých stránkách formuláře, byly převzaty jednak z různých celorepublikových evidencí, které negarantují věcnou správnost údajů,
jednak přímo od subjektů technické infrastruktury.

Hlavním účelem procesu "Aktualizace dat stavebními úřady" je kontrola a případná oprava údajů, které nebyly subjekty technické infrastruktury potvrzeny.
Na dalších stránkách formuláře si pozorně prohlédněte předvyplněné údaje a pokud nesouhlasí, změňte je!


Věnujte zvýšenou pozornost vysvětlujícím textům ve světle modrých polích formuláře, které Vám pomohou při zobrazování a úpravě údajů!Zákaznické centrum  Tel: +420 251 618 456, E-mail: info@rsti.cz