SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Židlochovice

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 605808 648833 692590 693090 699985 703834 704865 736261 766674 774642 784567 794121 794724 796701
Název katastrálního území Blučina Hrušovany u Brna Medlov Měnín Moutnice Nesvačilka Nosislav Přísnotice Těšany Unkovice Vojkovice u Židlochovic Žabčice Žatčany Židlochovice
Název obce Blučina Hrušovany u Brna Medlov Měnín Moutnice Nesvačilka Nosislav Přísnotice Těšany Unkovice Vojkovice Žabčice Žatčany Židlochovice
Arelion Czech Republic a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. × × × × × × × × × × × ×
BlučinaNet s.r.o. × ● od 15 m × × × × ×
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. × × × × × ×
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × × × × × × × × ×
ČEPRO, a.s. × × × × × × × × ×
ČEPS, a.s. × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
Českomoravská telekomunikační s.r.o. × × ×
ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. × × × × × × × × × × × × ×
EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. × × × × × × × × × × × × ×
EG.D, a.s.
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. × × × × × × × × × × × ×
EZAMONT Servis a.s. × × × × × × × × × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
Goodwill Housing, s.r.o. × × × × × × × × × × × × ×
Jihomoravský kraj × × × × × × × × × × × × × *
K-net Technical International Group, s.r.o. × × ● od 5 m × × × × × × × × × × ×
L.D.Energy, s.r.o. × × × × × × × × × × × ×
MamutNet s.r.o. × × × × × × × × × × × × ×
MERO ČR, a.s. × × × × × × × × ×
Město Židlochovice × × × × × × × × × × × × ×
Městys Medlov × × × × × × × × × × × × ×
Městys Nosislav × × × × × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
MND a.s. × × × × × × ×
Nej.cz s.r.o. × × × × ×
NET4GAS, s.r.o. × × × × × × × × ×
NOEL s.r.o. × × × × × × × × × × × × ×
Nordic Telecom Regional s.r.o. × × × × × × × × × × × × ● od 5 m ×
Obec Blučina × × × × × × × × × × × × ×
Obec Hrušovany u Brna × × × × × × × × × × × × ×
Obec Měnín × × × × × × × × × × × × ×
Obec Moutnice × × × × × × × × × × × × ×
Obec Nesvačilka × × × × × × × × × × × × ×
Obec Přísnotice × × × × × × × × × × × × ×
Obec Těšany × × × × × × × × × × × × ×
Obec Unkovice × × × × × × × × × × × × ×
Obec Vojkovice × × × × × × × × × × × × ×
Obec Žabčice × × × × × × × × × × × × ×
Obec Žatčany × × × × × × × × × × × × ×
OPTILINE a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. × × × × × × × × × × ×
Pavel Čáslava × × × × × × × × ×
Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom, a.s.) × × × × × × × × × × ×
SOLAR Systems Měnín s.r.o. × × × * × × × × × × × × × ×
SOLAR 2 s.r.o. × × × × × × × × × × * × × ×
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Správa železnic, státní organizace × * × × × × × * × * * * × *
T-Mobile Czech Republic a.s.
Türk Telekom International CZ s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × × × × × × × × × ×
UCED Distribuce III s.r.o. × × × × × × × × × × × × ×
Vírský oblastní vodovod Sdružení měst, obcí a svazku obcí × * × * * * * * * × * * * *
VIVO CONNECTION, spol. s r.o. × × × × × × × × × × × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. × × × ×
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. × × × × × × × × × × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 22.4.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky