SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Obecní úřad Sokolnice

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 693090 699985 703834 752193 765767 766674 773905 794724
Název katastrálního území Měnín Moutnice Nesvačilka Sokolnice Telnice u Brna Těšany Újezd u Brna Žatčany
Název obce Měnín Moutnice Nesvačilka Sokolnice Telnice Těšany Újezd u Brna Žatčany
AGRO Brno - Tuřany, a.s. × × × * × × × ×
BlučinaNet s.r.o. ● od 15 m × × × × × × ×
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. × ×
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČEPRO, a.s. × × × × ×
ČEPS, a.s. × ×
České Radiokomunikace a.s.
Českomoravská telekomunikační s.r.o. ×
EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. × × × × × × ×
EG.D, a.s.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
Goodwill Housing, s.r.o. × × × × × × ×
MERO ČR, a.s. × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
MND a.s. × ×
Nej.cz s.r.o. × × × × ×
NET4GAS, s.r.o. × × × × × × ×
NOEL s.r.o. × × × × × × ×
Nordic Telecom Regional s.r.o. × × × ● od 5 m ● od 5 m × ● od 5 m ● od 5 m
Obec Měnín × × × × × × ×
Obec Moutnice × × × × × × ×
Obec Nesvačilka × × × × × × ×
Obec Sokolnice × × × × × × ×
Obec Telnice × × × × × × ×
Obec Těšany × × × × × × ×
Obec Žatčany × × × × × × ×
OPTILINE a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. × × × × × × ×
Pavel Čáslava ×
SITEL, spol. s r.o. × × × × × × ×
SOLAR Systems Měnín s.r.o. * × × × × × × ×
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Správa železnic, státní organizace × × × * * × * ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vírský oblastní vodovod Sdružení měst, obcí a svazku obcí * * * * * * * *
VIVO CONNECTION, spol. s r.o. × × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. × ×
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. × × × × × × ×
3C spol. s r.o. × × × × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 23.3.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky