SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Rajhrad

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 636541 640778 711527 738948 725854 738921 738956 761834
Název katastrálního území Hajany Holasice Opatovice u Rajhradu Otmarov Popovice u Rajhradu Rajhrad Rajhradice Syrovice
Název obce Hajany Holasice Opatovice Otmarov Popovice Rajhrad Rajhradice Syrovice
BlučinaNet s.r.o. × ×
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. × × ×
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × × × × ×
ČEPRO, a.s. × × × ×
ČEPS, a.s. × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
Českomoravská telekomunikační s.r.o. × × ×
EG.D, a.s.
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. × × × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
Lednet s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × × × × × ×
MERO ČR, a.s. × × × ×
Město Rajhrad × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
MKK lightservis,s.r.o. × × × × × × ×
Nej.cz s.r.o. × × ×
NET4GAS, s.r.o. × ×
Obec Hajany × × × × × × ×
Obec Holasice × × × × × × ×
Obec Opatovice × × × × × × ×
Obec Otmarov × × × × × × ×
Obec Popovice × × × × × × ×
Obec Rajhradice × × × × × × ×
Obec Syrovice × × × × × × ×
OPTILINE a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. × × × × × × ×
Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom, a.s.) × × × × × × ×
Rhino Network Solution s.r.o. × × × × × × × ● od 3 m
SPOJE.NET s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × × × ×
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Správa železnic, státní organizace × * × × * * × ×
Šatavsko × × × × × × ×
Telia Carrier Czech Republic a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. × × × × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vírský oblastní vodovod Sdružení měst, obcí a svazku obcí × * × * * * * ×
VIVO CONNECTION, spol. s r.o. × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. × × × ×
Západomoravská distribuční a.s. × × × × × * × ×
 
Datum platnosti seznamu k 23.3.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky