SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Zákupy

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 606014 790524 609820 662534 790532 790559 777773 609838 790567
Název katastrálního území Bohatice u Zákup Božíkov Brenná Kamenice u Zákup Lasvice Starý Šidlov Velenice u Zákup Veselí nad Ploučnicí Zákupy
Název obce Bohatice Zákupy Zákupy Zákupy Zákupy Zákupy Velenice Zákupy Zákupy
CETIN a.s.
ČD - Telematika a.s. × × × × ×
ČEPS, a.s. × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Energo, s.r.o. × × × × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × × × ×
Lubomír Kouba × × × × × × × ×
MĚSTO ZÁKUPY × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
OBEC BOHATICE × × × × × × × ×
OBEC VELENICE × × × × × × × ×
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. × × ×
Správa železnic, státní organizace * * × × × × × * *
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
UCED Distribuce III s.r.o. × × × × × × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 19.6.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky