SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Špindlerův Mlýn

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 762962 763012 763063 763098
Název katastrálního území Bedřichov v Krkonoších Labská Přední Labská Špindlerův Mlýn
Název obce Špindlerův Mlýn Špindlerův Mlýn Špindlerův Mlýn Špindlerův Mlýn
CETIN a.s.
COPROSYS a.s. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. ×
Město Špindlerův Mlýn
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Povodí Labe, státní podnik × × ×
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ×
Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o.
Sys-DataCom s.r.o. zast. Fine Technology Outsource, s.r.o.
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 19.6.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky