SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Hostinné

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 653250 619752 629910 643637 645770 665754 733261 643645 795658 629944 795666
Název katastrálního území Chotěvice Čermná v Krkonoších Dolní Olešnice Horní Olešnice Hostinné Klášterská Lhota Prosečné Prostřední Olešnice Přední Ždírnice Vestřev Zadní Ždírnice
Název obce Chotěvice Čermná Dolní Olešnice Horní Olešnice Hostinné Klášterská Lhota Prosečné Horní Olešnice Horní Olešnice Dolní Olešnice Horní Olešnice
CETIN a.s.
COPROSYS a.s. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × × × × × × × ×
ČEPRO, a.s. × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × × × ×
HD internet s.r.o. ● od 8 m × × × ● od 8 m × × × × × ×
KRPA PAPER, a.s. × × × × × × × × × ×
Martin Mádle a spol., s. r. o. × × × × × × × × ×
Město Hostinné × × × × × × × × × ×
Městská správa Hostinné s.r.o. × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Obec Chotěvice × × × × × × × × × ×
Obec Čermná × × × × × × × × × ×
Obec Dolní Olešnice × × × × × × × × ×
Obec Horní Olešnice × × × × × × × × × ×
Obec Klášterská Lhota × × × × × × × × × ×
Obec Prosečné × × × × × × × × × ×
Správa železnic, státní organizace * × × × * * × × × * ×
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Vodárenská společnost Lánov, spol. s.r.o. × × × × × × × × × ×
Vodohospodářské služby RT, s.r.o. × × × × × × × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 19.6.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky