SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Vrchlabí

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 628743 629022 629278 629421 643050 678902 786349 677060 786331 678911 750450 756644 786306
Název katastrálního území Dolní Branná Dolní Dvůr Dolní Kalná Dolní Lánov Horní Kalná Horní Lánov Hořejší Vrchlabí Kunčice nad Labem Podhůří-Harta Prostřední Lánov Slemeno v Podkrkonoší Strážné Vrchlabí
Název obce Dolní Branná Dolní Dvůr Dolní Kalná Dolní Lánov Horní Kalná Lánov Vrchlabí Kunčice nad Labem Vrchlabí Lánov Dolní Kalná Strážné Vrchlabí
CETIN a.s.
COPROSYS a.s. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Energo, s.r.o. × × × × × × × × × × ×
ČEZ Teplárenská, a.s. × × × × × × × × × × ×
ELEKTROS, spol. s r.o. × × × × × × × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × × × ×
HYDROENERGO s.r.o. × × × × × × × × × × × ×
Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. × × × × × × × × × × ×
KrVaK, s.r.o. × × × × × × × × × × × ×
Leoš Janouch × × × × × × × × × × × ×
Město Vrchlabí × × × × × × × × × ×
Městská správa Hostinné s.r.o. × × × × × × × × × × × ×
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, příspěvková organizace × × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Netcore services s.r.o. zast. UNI Promotion s.r.o. × × × × × × × × * od 8 m * od 8 m × × * od 8 m
N_SYS s.r.o. × × × × × × × × × × ×
Obec Dolní Branná × × × × × × × × × × × ×
Obec Dolní Dvůr × × × × × × × × × × × ×
Obec Dolní Kalná × × × × × × × × × × ×
Obec Dolní Lánov × × × × × × × × × × × ×
Obec Horní Kalná × × × × × × × × × × × ×
Obec Kunčice nad Labem × × × × × × × × × × × ×
Obec Lánov × × × × × × × × × ×
Obec Strážné × × × × × × × × × × × ×
OCZ Vrchlabí, a.s. × × × × × × × × × × × ×
Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace × × × × × × × × × ×
Správa železnic, státní organizace * × * × × × × * * × × × *
ŠKO-ENERGO, s.r.o. × × × × × × × × × × × ×
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Vodárenská společnost Lánov, spol. s.r.o. × × × × × × × × ×
Vodohospodářské služby RT, s.r.o. × × × × × × × * × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 19.6.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky