SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Velké Hamry

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 778745 632732 721573 660060 793051 721581 793060 778753 783439 793086 793078
Název katastrálního území Bohdalovice Držkov Haratice Jílové u Držkova Lhotka u Zlaté Olešnice Plavy Stanový Velké Hamry Vlastiboř u Železného Brodu Zlatá Olešnice Navarovská Zlatá Olešnice Semilská
Název obce Velké Hamry Držkov Plavy Jílové u Držkova Zlatá Olešnice Plavy Zlatá Olešnice Velké Hamry Vlastiboř Zlatá Olešnice Zlatá Olešnice
CETIN a.s.
CZT Velké Hamry s.r.o. × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × × × × ×
GELLIVARA a.s. × × × × × × × × × ×
KREDIT CENTRUM s.r.o. × × × × × × × × × ×
Město Velké Hamry × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
OBEC DRŽKOV × × × × × × × × × ×
OBEC JÍLOVÉ U DRŽKOVA × × × × × × × × × ×
OBEC PLAVY × × × × × × × × ×
OBEC VLASTIBOŘ × × × × × × × × × ×
OBEC ZLATÁ OLEŠNICE × × × × × × ×
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. × ×
Správa železnic, státní organizace × * * × * * × * * × ×
Telco Pro Services,a.s.
TFnet, s.r.o. × × × × × × × × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 4.12.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky