SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Smržovka

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 751308 751324
Název katastrálního území Jiřetín pod Bukovou Smržovka
Název obce Jiřetín pod Bukovou Smržovka
CETIN a.s.
Czech Energy s.r.o. ×
ČD - Telematika a.s. ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
Freitag Utility Construction s.r.o. ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje ×
KREDIT CENTRUM s.r.o. ×
MĚSTO SMRŽOVKA ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m
Nej.cz s.r.o. ×
OBEC JIŘETÍN POD BUKOVOU ×
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Solfarm.A s.r.o. ×
Solfarm.C s.r.o. ×
Správa železnic, státní organizace * *
Telco Pro Services,a.s.
TFnet, s.r.o. ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 4.12.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky