SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Desná

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 625574 625582 625591 669768 669750 669792 669806
Název katastrálního území Desná I Desná II Desná III Jizerka Polubný Příchovice u Kořenova Rejdice
Název obce Desná Desná Desná Kořenov Kořenov Kořenov Kořenov
CETIN a.s.
ČD - Telematika a.s. × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
Desenská teplárenská společnost s ručením omezeným × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × × ×
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje × × × × × ×
MĚSTO DESNÁ × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Nej.cz s.r.o. × × × × ×
OBEC KOŘENOV × × ×
Povodí Labe, státní podnik × × × × × ×
PRECIOSA ORNELA, a.s. × × × × × ×
První elektrárenská Liberec spol. s r.o. × × × × * × ×
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. × ×
Správa železnic, státní organizace * * * × * * ×
Telco Pro Services,a.s.
TELEFLEXIS s.r.o. × × × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
"1. elektrárenská s.r.o." × × × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 4.12.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky