SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Tanvald

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 600288 637238 765031 765023
Název katastrálního území Albrechtice v Jizerských horách Harrachov Šumburk nad Desnou Tanvald
Název obce Albrechtice v Jizerských horách Harrachov Tanvald Tanvald
CETIN a.s.
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Energo, s.r.o. × × ×
Desenská teplárenská společnost s ručením omezeným × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje × ×
KREDIT CENTRUM s.r.o. × ×
MEREDA INTERNET s.r.o. × × ● od 6 m ● od 6 m
Město Harrachov × × ×
MĚSTO TANVALD × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Nej.cz s.r.o. × × ×
OBEC ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH × × ×
První elektrárenská Liberec spol. s r.o. × * × ×
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Správa železnic, státní organizace * * * *
Telco Pro Services,a.s.
TELEFLEXIS s.r.o. × × ×
Teplárenství Tanvald, s.r.o. × ×
TFnet, s.r.o. × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 4.12.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky