SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Sezimovo Ústí

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 670804 670812 721336 747688 775436
Název katastrálního území Doubí nad Lužnicí Košice u Soběslavi Planá nad Lužnicí Sezimovo Ústí Ústrašice
Název obce Košice Košice Planá nad Lužnicí Sezimovo Ústí Ústrašice
C-Energy Bohemia s.r.o. × × * × ×
C-Energy Planá s.r.o. × × ×
CETIN a.s.
COPROSYS a.s. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × ×
ČEPRO, a.s. × × × ×
ČEPS, a.s. × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEVAK a.s.
EG.D, a.s.
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. × × × ×
ENERGOINVEST, a.s. × × × ×
Fine Technology Outsource, s.r.o. ×
Jihočeský vodárenský svaz ×
Město Planá nad Lužnicí × × × ×
MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ × × × ×
Město Tábor × × × * ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Nej.cz s.r.o. × × × ×
Netcore services s.r.o. zast. UNI Promotion s.r.o. × × × * od 8 m ×
NET4GAS, s.r.o. × × ×
New Telekom, s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o. × × × * od 5 m ×
OBEC KOŠICE × × ×
Obec Ústrašice × × × ×
SILON s.r.o. × × * × ×
Správa železnic, státní organizace * * * * ×
STARNET, s.r.o. × × ×
Sys-DataCom s.r.o. zast. Fine Technology Outsource, s.r.o. ×
Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o. × × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 23.3.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky