SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Bechyně

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 601543 758825 758833 605174 614386 758841 627372 739588 640263 640387 650358 737593 739600 601560 758876 790044
Název katastrálního území Bechyně Bechyňská Smoleč Bežerovice Blatec u Hodětína Březnice u Bechyně Černýšovice Dobronice u Bechyně Haškovcova Lhota Hodětín Hodonice u Bechyně Hvožďany u Bechyně Radětice u Bechyně Rataje u Bechyně Senožaty u Bechyně Sudoměřice u Bechyně Záhoří u Bechyně
Název obce Bechyně Sudoměřice u Bechyně Sudoměřice u Bechyně Hodětín Březnice Černýšovice Dobronice u Bechyně Haškovcova Lhota Hodětín Hodonice Bechyně Radětice Rataje Bechyně Sudoměřice u Bechyně Záhoří
CETIN a.s.
COPROSYS a.s. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × × × × × × × × × ×
ČEPRO, a.s. × × × × × × × × × ×
ČEPS, a.s. × × × × × × × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ, a. s. × × × × × × × × × × × × ×
ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. × × × × × × × × × × × × × × ×
EG.D, a.s.
ERDING, a.s. × × × × × × × × × × × × × × ×
Jihočeský vodárenský svaz × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Nej.cz s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Březnice × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC ČERNÝŠOVICE × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Haškovcova Lhota × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC HODĚTÍN × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC HODONICE × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC RADĚTICE × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Rataje × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC SUDOMĚŘICE U BECHYNĚ × × × × × × × × × × × × ×
OBEC ZÁHOŘÍ × × × × × × × × × × × × × × ×
Richard Filip × × × × × × × × × × × × × × ×
Služby města Bechyně, p.o. × × × × × × × × × × × × ×
Správa železnic, státní organizace * * * × × × × × × × × × × × * ×
STARNET, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Vodárenské sdružení Bechyňsko × × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 22.4.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky