SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Zbýšov

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 600709 689041 790478 792110
Název katastrálního území Babice u Rosic Lukovany Zakřany Zbýšov u Oslavan
Název obce Babice u Rosic Lukovany Zakřany Zbýšov
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × ×
České Radiokomunikace a.s.
EG.D, a.s.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
Město Zbýšov × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Nej.cz s.r.o. ×
NET4GAS, s.r.o. × × ×
Obec Babice u Rosic × × ×
Obec Lukovany × × ×
Obec Zakřany × × ×
OPTILINE a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. × × ×
PAPENO s.r.o. × × ×
Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom, a.s.) × × ×
Rhino Network Solution s.r.o. × × × ● od 3 m
SITEL, spol. s r.o. ×
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Správa železnic, státní organizace * × * ×
Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov × ×
Telia Carrier Czech Republic a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
Türk Telekom International CZ s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. × ×
 
Datum platnosti seznamu k 23.3.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky