SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Rosice

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 630799 657972 674133 680192 685836 716103 735639 735787 735795 741221 743291 745545 630802 753653 766861 774006 781312 788325 790583 791113 791806
Název katastrálního území Domašov u Brna Javůrek Kratochvilka Lesní Hluboké Litostrov Ostrovačice Příbram na Moravě Přibyslavice u Velké Bíteše Radoškov Rosice u Brna Rudka Říčany u Brna Říčky u Brna Stanoviště na Moravě Tetčice Újezd u Rosic Veverské Knínice Vysoké Popovice Zálesná Zhoř Zastávka Zbraslav na Moravě
Název obce Domašov Javůrek Kratochvilka Lesní Hluboké Litostrov Ostrovačice Příbram na Moravě Přibyslavice Přibyslavice Rosice Rudka Říčany Říčky Stanoviště Tetčice Újezd u Rosic Veverské Knínice Vysoké Popovice Zálesná Zhoř Zastávka Zbraslav
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × × × × × × × × × × × × × × × ×
ČEPRO, a.s. × × × × × × × × × × ×
ČEPS, a.s. × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ, a. s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Devět křížů - dobrovolný svazek obcí Lesní Hluboké a Přibyslavice × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Dobrovolný svazek obcí Domašovsko × × × × × × × × × × × × × × × ×
EG.D, a.s.
En-Com Connection s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × ×
MERO ČR, a.s. × × × × × × × × × × ×
Město Rosice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Městys Ostrovačice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
MIKROREGION DOMAŠOVSKO × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Nej.cz s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × ×
NET4GAS, s.r.o. × × × × × × × × ×
New Telekom, s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o. × × × × × × × × × * od 5 m × × × × * od 5 m × × × × × ×
Obec Domašov × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Javůrek × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Kratochvilka × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Lesní Hluboké × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Litostrov × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Příbram na Moravě × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Přibyslavice × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Rudka × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Říčany × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Říčky × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Stanoviště × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Tetčice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Újezd u Rosic × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Veverské Knínice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Vysoké Popovice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Zálesná Zhoř × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Zastávka × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Zbraslav × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
OPTILINE a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
PV Rosice, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom, a.s.) × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Rhino Network Solution s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × ● od 3 m × × ×
SITEL, spol. s r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
SPOJE.NET s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × × × × × × × × × × × × ×
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ×
Správa železnic, státní organizace × × × × × × * × × * × × × × * × × * × * ×
Svazek obcí Říčany - Ostrovačice × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Telia Carrier Czech Republic a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
Türk Telekom International CZ s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. × × × × × × × × ×
Západomoravská distribuční a.s. × × × × × × × * × × × × × × × × × × * × ×
3C spol. s r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 23.3.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky