Seznam katastrálních území a správců infrastruktury v působnosti: Stavební úřad Rýmařov

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo k.ú. 643530 629804 744573 643548 629812 744603 744581 744590 661082 690228 667111 752657 690236 690350 695513 629821 744611 740179 743208 744468 748170 752665 753912 744620 643556 765333 772011 753921
Název k.ú. Dobřečov Dolní Moravice Edrovice Horní Město Horní Moravice Jamartice Janovice u Rýmařova Janušov Jiříkov u Rýmařova Karlov pod Pradědem Kněžpole Křížov u Sovince Malá Morávka Malá Štáhle Mirotínek Nová Ves u Rýmařova Ondřejov u Rýmařova Rešov Ruda u Rýmařova Rýmařov Skály u Rýmařova Sovinec Stará Ves u Rýmařova Stránské Stříbrné Hory Těchanov Tvrdkov Žďárský Potok
Název obce Horní Město Dolní Moravice Rýmařov Horní Město Dolní Moravice Rýmařov Rýmařov Rýmařov Jiříkov Malá Morávka Jiříkov Jiříkov Malá Morávka Malá Štáhle Tvrdkov Dolní Moravice Rýmařov Horní Město Tvrdkov Rýmařov Horní Město Jiříkov Stará Ves Rýmařov Horní Město Jiříkov Tvrdkov Stará Ves
AQUAstop, v.o.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
COPROSYS a.s.
ČEPS, a.s. × × × * × × × × × × × × × × * × * × × * * × × × × × * ×
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
Easy Control Morava spol. s r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.(dříve RWE) × × × × × × × × × × × × × ×
Město Rýmařov, odbor vnitřních věcí × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Městské služby Rýmařov, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
MO - Sekce ekonomická a majetková - Oddělení ochrany územních zájmů
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Dolní Moravice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Horní Město × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Jiříkov × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Malá Morávka × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Malá Štáhle × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Stará Ves × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Tvrdkov × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
OrioTrade spol. s r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace × × × × × * × × × × × × * × × × × × × * × × × × × × × ×
Státní pozemkový úřad, Odbor řízení správy nemovitostí, oddělení správy vodohospodářských děl × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Teplo Rýmařov s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
VaK Bruntál a.s. × × × × × × × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 8.6.2017 Vysvětlivky: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky