SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Rýmařov

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 643530 629804 744573 643548 629812 744603 744581 744590 661082 690228 667111 752657 690236 690350 695513 629821 744611 740179 743208 744468 748170 752665 753912 744620 643556 765333 772011 753921
Název katastrálního území Dobřečov Dolní Moravice Edrovice Horní Město Horní Moravice Jamartice Janovice u Rýmařova Janušov Jiříkov u Rýmařova Karlov pod Pradědem Kněžpole Křížov u Sovince Malá Morávka Malá Štáhle Mirotínek Nová Ves u Rýmařova Ondřejov u Rýmařova Rešov Ruda u Rýmařova Rýmařov Skály u Rýmařova Sovinec Stará Ves u Rýmařova Stránské Stříbrné Hory Těchanov Tvrdkov Žďárský Potok
Název obce Horní Město Dolní Moravice Rýmařov Horní Město Dolní Moravice Rýmařov Rýmařov Rýmařov Jiříkov Malá Morávka Jiříkov Jiříkov Malá Morávka Malá Štáhle Tvrdkov Dolní Moravice Rýmařov Horní Město Tvrdkov Rýmařov Horní Město Jiříkov Stará Ves Rýmařov Horní Město Jiříkov Tvrdkov Stará Ves
AQUAstop, v.o.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČEPS, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Energo, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
DIAMO, státní podnik × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Easy Control Morava spol. s r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × × × × × × × × × × × × ×
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Město Rýmařov, odbor vnitřních věcí × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Městské služby Rýmařov, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Dolní Moravice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Horní Město × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Jiříkov × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Malá Morávka × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Malá Štáhle × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Stará Ves × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Tvrdkov × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Správa železnic, státní organizace × × × × × * × × × × × × * × × × × × × * × × × × × × × ×
Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Telco Pro Services,a.s.
Teplo Rýmařov s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
VaK Bruntál a.s. × × × × × × × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 21.9.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky