SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Úřad městské části Praha 22

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 602582 773395 668591 672629 668605 702323 773417 773425
Název katastrálního území Benice Hájek u Uhříněvsi Kolovraty Královice Lipany Nedvězí u Říčan Pitkovice Uhříněves
Název obce Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha
ABAK, spol. s r.o. × × × × × ×
AIRWAYNET a.s. zast. UNI Promotion s.r.o. * od 8 m * od 8 m × × × × * od 8 m * od 8 m
ALFA TELECOM s.r.o.
Arelion Czech Republic a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. × × × × ×
CETIN a.s.
CNL INVEST s.r.o. * od 5 m × × × × × * od 5 m ×
COPROSYS a.s. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × × × × × ×
ČEPRO, a.s. × × × × × × ×
ČEPS, a.s. × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s. × × ×
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. - Svodná komise
Fast Communication s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × × × × ×
Fine Technology Outsource, s.r.o. × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × × × × × × ×
holesovice.org v zast. CNL INVEST s.r.o. × × × × × × * *
ICT Support, s.r.o. × * od 4 m × × × × × * od 4 m
Internet Praha Josefov s.r.o.
Irongate s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. ● od 5 m ● od 5 m × ● od 5 m × × ● od 5 m
Kaora s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × × × × ×
Kolektory Praha, a.s. × × × × × × × *
Levný.net s.r.o. zast. Fine Technology Outsource, s.r.o. ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací
Nej.cz s.r.o.
NET4GAS, s.r.o. × × ×
New Telekom, s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o. * od 5 m * od 5 m * od 5 m × × * od 5 m * od 5 m * od 5 m
Pranet s.r.o. ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
PREdistribuce, a.s.
Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. × × × × × × ×
Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom, a.s.)
Rychlý drát, s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o.
SITEL, spol. s r.o. × × × × × ×
Slavos Slaný, s.r.o. × × × × × × ×
SPOJE.NET s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × × ×
Správa železnic, státní organizace * × * × × × × *
Sys-DataCom s.r.o. zast. Fine Technology Outsource, s.r.o.
TC NET s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × × × × ×
Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s.
Technologie Hlavního města Prahy, a.s.
Telco Pro Services,a.s.
TeSuNet s.r.o. × × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
ÚVT Internet s.r.o.
Vodafone Czech Republic a.s.
1. SčV, a.s. × × × × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 4.12.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky