SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Úřad městské části Praha 13

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 728730 745251 755541 770353 745278
Název katastrálního území Jinonice Řeporyje Stodůlky Třebonice Zadní Kopanina
Název obce Praha Praha Praha Praha Praha
AIRWAYNET a.s. zast. UNI Promotion s.r.o. * od 8 m * od 8 m * od 8 m * od 8 m * od 8 m
ALFA TELECOM s.r.o.
AmiCom Teplice s.r.o. ● od 3 m × × × ×
BTS Support s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × ×
CEFIL s.r.o. × × × ×
CETIN a.s.
CNL INVEST s.r.o. * od 5 m × × × ×
COPROSYS a.s. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
Czech Energy s.r.o. × × × ×
ČD - Telematika a.s. × × ×
ČEPS, a.s. × ×
České Radiokomunikace a.s.
České teplo s.r.o. × × × ×
Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost × × × ×
ČEZ Distribuce, a. s.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. - Svodná komise
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. - jednotka Dopravní cesta Tramvaje × × * * ×
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. - ÚTM - 800210 (Ochranné pásmo metra) * × * * ×
Družstvo ISK Nová Ves * × × × ×
Fast Communication s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × ×
Fine Technology Outsource, s.r.o. ×
ICT Support, s.r.o. * od 4 m * od 4 m * od 4 m × ×
Internet Praha Josefov s.r.o.
Irongate s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. ● od 5 m × × × ×
JON.CZ výstavba sítí s.r.o. × × × ×
Kaora s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × ×
Kolektory Praha, a.s. * * * * ×
KPE spol. s r.o., zast. Fine Technology Outsource, s.r.o. × × ×
Letiště Praha, a. s. × × ● od 30 m ● od 12 m ×
Levný.net s.r.o. zast. Fine Technology Outsource, s.r.o. ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m
MEREDA INTERNET s.r.o. ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací
Nej.cz s.r.o. ×
Netcore services s.r.o. zast. UNI Promotion s.r.o. * od 8 m * od 8 m * od 8 m * od 8 m ×
Neuron online, s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o. ● od 8 m × ● od 8 m × ×
New Telekom, s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o. * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m ×
Pavel Nechvátal, zast. Fine Technology Outsource, s.r.o. × × ×
Pranet s.r.o. ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. ×
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ×
PREdistribuce, a.s.
Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. × × × ×
Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom, a.s.)
Rychlý drát, s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o.
SITEL, spol. s r.o. × ×
SPOJE.NET s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × ×
Správa železnic, státní organizace * * * * ×
Středočeské vodárny, a.s. × × × ×
SUPTel a.s., v zastoupení SUPTel - PROJEKT s.r.o. × × ×
Sys-DataCom s.r.o. zast. Fine Technology Outsource, s.r.o.
TC NET s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × ×
Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s.
Technologie Hlavního města Prahy, a.s.
Telco Pro Services,a.s.
Telia Carrier Czech Republic a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
Türk Telekom International CZ s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × ×
UCED Distribuce III s.r.o. * × * × ×
UCED Distribuce s.r.o. × × × ×
UCED Energy s.r.o. × × × ×
ÚVT Internet s.r.o.
Veolia Energie ČR, a.s. × × × ×
Veolia Energie Praha, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. × * ×
 
Datum platnosti seznamu k 23.3.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky