SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Úřad městské části Praha 2

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 727181 728161 727164 727300
Název katastrálního území Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad
Název obce Praha Praha Praha Praha
AIRWAYNET a.s. zast. UNI Promotion s.r.o. * od 8 m * od 8 m * od 8 m * od 8 m
ALFA TELECOM s.r.o.
AmiCom Teplice s.r.o. ● od 3 m × × ×
BTS Support s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × ×
CETIN a.s.
CNL INVEST s.r.o. * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m
COPROSYS a.s. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
Cznet s.r.o.
ČD - Telematika a.s.
České Radiokomunikace a.s.
Dial Telecom, a.s.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. - Svodná komise
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. - jednotka Dopravní cesta Tramvaje * * * *
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. - ÚTM - 800210 (Ochranné pásmo metra)
ENGEN s.r.o. × × ×
Fast Communication s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o.
Fine Technology Outsource, s.r.o.
GREPA Networks s.r.o. × × ×
holesovice.org v zast. CNL INVEST s.r.o. * × * od 5 m ×
ICT Support, s.r.o. * od 4 m * * od 4 m *
iLine s.r.o. × ● od 12 m ● od 12 m ×
INETCO.CZ a.s., zast. UNI Promotion s.r.o.
Internet Praha Josefov s.r.o.
Irongate s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m
Kaora s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o.
Kolektory Praha, a.s. * × * ×
KPE spol. s r.o., zast. Fine Technology Outsource, s.r.o. * × * *
Levný.net s.r.o. zast. Fine Technology Outsource, s.r.o. ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m
LIGNA a.s. * × × ×
LUCERNA - BARRANDOV, spol. s r.o. × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
NÁRODNÍ DIVADLO × ×
Nej.cz s.r.o.
Netcore services s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o.
NET4GAS, s.r.o. × × ×
New Telekom, s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o. * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m
Pavel Nechvátal, zast. Fine Technology Outsource, s.r.o. × × ×
Pe3ny Net s.r.o.
Planet A, a.s. × ×
PODA a.s. × × ×
Pranet s.r.o. ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Pražská teplárenská a.s. × ×
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
PREdistribuce, a.s.
Rychlý drát, s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o.
SITEL, spol. s r.o.
SPOJE.NET s.r.o. × × ×
Správa železnic, státní organizace * * * *
Sys-DataCom s.r.o. zast. Fine Technology Outsource, s.r.o.
TC NET s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o.
Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s.
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Trustia Czech Republic, s.r.o. × × ×
Türk Telekom International CZ s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. ×
UCED Distribuce s.r.o. × * × ×
ÚVT Internet s.r.o.
Veolia Energie ČR, a.s. * × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
4-Energetická, a.s. × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 27.10.2021 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky