SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Polička

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 607720 614238 662411 669555 678279 669563 680826 697907 710091 725358 725552 736821 736899 745847 755320 757870 762661 765708
Název katastrálního území Borová u Poličky Březiny u Poličky Kamenec u Poličky Korouhev Květná Lačnov u Korouhve Lezník Modřec Oldřiš u Poličky Polička Pomezí Pustá Kamenice Pustá Rybná Sádek u Poličky Stašov Střítež u Poličky Široký Důl Telecí
Název obce Borová Březiny Kamenec u Poličky Korouhev Květná Korouhev Polička Polička Oldřiš Polička Pomezí Pustá Kamenice Pustá Rybná Sádek Stašov Polička Široký Důl Telecí
CETIN a.s.
COPROSYS a.s. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČEPS, a.s. × × × × × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Energo, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × ×
EG.D, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Národní agentura pro komunikační a informační technologie,s. p. × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Borová × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Březiny × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Kamenec u Poličky × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Korouhev × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Květná × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Oldřiš × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Pomezí × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Pustá Kamenice × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Pustá Rybná × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Sádek × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Stašov × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Široký Důl × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Telecí × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Osvětlení a energetické systémy a.s. × × × × × × × × × × × × × × ×
PODA a.s. × × × × × × × × × × × × × × × ×
Správa železnic, státní organizace * × * × * × × × * * * * × * × × × ×
Telco Pro Services,a.s.
T.E.S. s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
VHOS a.s. × × × × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 22.4.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky