Seznam katastrálních území a správců infrastruktury v působnosti: Stavební úřad Polička

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo k.ú. 607720 614238 662411 669555 678279 669563 680826 697907 710091 725358 725552 736821 736899 745847 755320 757870 762661 765708
Název k.ú. Borová u Poličky Březiny u Poličky Kamenec u Poličky Korouhev Květná Lačnov u Korouhve Lezník Modřec Oldřiš u Poličky Polička Pomezí Pustá Kamenice Pustá Rybná Sádek u Poličky Stašov Střítež u Poličky Široký Důl Telecí
Název obce Borová Březiny Kamenec u Poličky Korouhev Květná Korouhev Polička Polička Oldřiš Polička Pomezí Pustá Kamenice Pustá Rybná Sádek Stašov Polička Široký Důl Telecí
COMA s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × ×
COPROSYS a.s.
ČEPS, a.s. * × × * × × × × * × × * × * × × × ×
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Energo, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × ×
E.ON Česká republika, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.(dříve RWE) × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Obec Borová × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Březiny × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Kamenec u Poličky × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Korouhev × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Květná × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Oldřiš × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Pomezí × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Pustá Kamenice × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Pustá Rybná × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Sádek × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Stašov × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Široký Důl × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Telecí × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Osvětlení a energetické systémy a.s. × × × × × × × × × × × × × × ×
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) × × × × × × × × × × × × × ×
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace * × * × * × × × * * * * × * × × × ×
Telco Pro Services,a.s. × × × × × × × × × × × × × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
VHOS a.s.Moravská Třebová × × × × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 16.1.2018 Vysvětlivky: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky