SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Pohořelice

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 609374 618152 655708 686344 690872 700401 705667 709077 718220 724866 735311 751090 764248 768553 783307 785512
Název katastrálního území Branišovice Cvrčovice u Pohořelic Ivaň Loděnice u Moravského Krumlova Malešovice Mušov Nová Ves u Pohořelic Odrovice Pasohlávky Pohořelice nad Jihlavou Přibice Smolín Šumice Troskotovice Vlasatice Vranovice nad Svratkou
Název obce Branišovice Cvrčovice Ivaň Loděnice Malešovice Pasohlávky Pohořelice Odrovice Pasohlávky Pohořelice Přibice Pohořelice Šumice Troskotovice Vlasatice Vranovice
AGROPRODUCT, spol. s r.o. × × * × × × × × × × × × × × × ×
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × × × × × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
EG.D, a.s.
FVE Troskotovice, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × * × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. ×
Jihomoravský kraj × * × × × × × × * * * × × × × ×
L.D.Energy, s.r.o. × × × × × × × × × * × × × × × ×
MĚSTO POHOŘELICE × × × × × × × × × × × × ×
Městys Troskotovice × × × × × × × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
MND a.s. × × × × × × × × × × × × × ×
Nej.cz s.r.o. × × × × × × × × × × ×
NET4GAS, s.r.o. × × × × × × × × × ×
Obec Branišovice × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC CVRČOVICE × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC IVAŇ × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Loděnice × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Malešovice × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Odrovice × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC PASOHLÁVKY × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Přibice × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Šumice × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC VLASATICE × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Vranovice × × × × × × × × × × × × × × ×
Onlinex NM s.r.o. × × × × × × × × × × ×
OPTILINE a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. × × × × × × × × × × × ×
Pasohlávská rekreační s.r.o. × × × × × × × × × × × × × ×
Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom, a.s.) × × × × × × × × × × × ×
RWE Gas Storage CZ, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × ×
SM - Building s.r.o. × × × × × × × × × * × × × × ×
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Správa železnic, státní organizace × × × × × × × × × * * × × × × *
T-Mobile Czech Republic a.s.
Türk Telekom International CZ s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × × × × × × × × × × ×
Twistnet, s.r.o. × × × × × × × ×
UCED Distribuce III s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × ×
UCED Distribuce s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × ×
Vinofrukt, a.s. × × × × × × × × × × × × × ×
Vírský oblastní vodovod Sdružení měst, obcí a svazku obcí × × × × × × × × × × × × × × × *
Vodafone Czech Republic a.s.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. × × × × × × × × × ×
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. × × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 21.9.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky