SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Úřad městské části Praha 19

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 731641 746134 782378
Název katastrálního území Kbely Satalice Vinoř
Název obce Praha Praha Praha
ADC Systems s.r.o. ×
AIRWAYNET a.s. zast. UNI Promotion s.r.o. * od 8 m * od 8 m * od 8 m
ALFA TELECOM s.r.o.
BrazdimNET s.r.o. ×
BTS Support s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × ×
CETIN a.s.
COPROSYS a.s. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
Cznet s.r.o.
ČD - Telematika a.s. ×
ČEPRO, a.s. × ×
ČEPS, a.s.
České Radiokomunikace a.s.
Dial Telecom, a.s.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. - Svodná komise
ECO REC s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m
ENGEN s.r.o. × ×
Fast Communication s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. ×
Fine Technology Outsource, s.r.o.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × ×
GREPA Networks s.r.o. ×
INETCO.CZ a.s., zast. UNI Promotion s.r.o. × ×
Internet Praha Josefov s.r.o. ×
Kaora s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o.
Levný.net s.r.o. zast. Fine Technology Outsource, s.r.o. ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19 - OMIBNH × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Nej.cz s.r.o. ×
NET4GAS, s.r.o. × ×
OPTILINE a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. ×
Planet A, a.s.
Pranet s.r.o. * od 8 m ● od 8 m * od 8 m
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Pražská teplárenská a.s. × ×
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
PREdistribuce, a.s.
Rychlý drát, s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o.
SITEL, spol. s r.o. ×
Správa železnic, státní organizace * * ×
Sys-DataCom s.r.o. zast. Fine Technology Outsource, s.r.o. ● od 6 m ● od 6 m ×
TC NET s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. ×
Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s.
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Türk Telekom International CZ s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o.
UCED Distribuce s.r.o. * × ×
ÚVT Internet s.r.o.
Vodafone Czech Republic a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 6.12.2021 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky