SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Úřad městské části Praha 6

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 729582 730106 729272 727121 729795 729931 729876 734373 729710 730041 729302 729981 729353 729418
Název katastrálního území Břevnov Bubeneč Dejvice Hradčany Liboc Lysolaje Nebušice Přední Kopanina Ruzyně Sedlec Střešovice Suchdol Veleslavín Vokovice
Název obce Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha
ADC Systems s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × ● od 5 m ● od 5 m × × × × × × × × × × ×
AIRWAYNET a.s. zast. UNI Promotion s.r.o. * od 8 m * od 8 m * od 8 m * od 8 m * od 8 m * od 8 m * od 8 m * od 8 m * od 8 m * od 8 m * od 8 m * od 8 m * od 8 m * od 8 m
ALFA TELECOM s.r.o.
AmiCom Teplice s.r.o. × × × × × × × × × × × × × ● od 3 m
BMB-Green s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × × × × × × × × × ×
BT-VUSTE , spol. s r.o. × × × × × × × × × × × × × *
CEFIL s.r.o. × × × × × × × × × × × × ×
CETIN a.s.
COPROSYS a.s. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s. × × × × × ×
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. - Svodná komise
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. - jednotka Dopravní cesta Tramvaje * * * * * × × × * × * × * *
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. - ÚTM - 800210 (Ochranné pásmo metra) * * * * × × × × × × * × * *
FareNet s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o.
Fast Communication s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × × × × × × ×
Fine Technology Outsource, s.r.o. × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × × × × × × × × × × × × ×
holesovice.org v zast. CNL INVEST s.r.o. * od 5 m * * od 5 m * × × × × × × * od 5 m × × ×
ICT Support, s.r.o. * od 4 m * od 4 m * od 4 m * od 4 m × * od 4 m × × × * od 4 m * od 4 m * od 4 m * od 4 m * od 4 m
Internet Praha Josefov s.r.o.
Irongate s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × ● od 5 m × ● od 5 m × × × × × × ● od 5 m × × ×
Kaora s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × × × × × × ×
Kolektory Praha, a.s. × × × * * × × × * × × × × ×
KPE spol. s r.o., zast. Fine Technology Outsource, s.r.o. × × × × × × × × × × × × ×
Letiště Praha, a. s. ● od 25 m × × × × * *
Levný.net s.r.o. zast. Fine Technology Outsource, s.r.o. ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m
MEREDA INTERNET s.r.o. × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací
Nej.cz s.r.o. × ×
Netcore services s.r.o. zast. UNI Promotion s.r.o. * od 8 m * od 8 m * od 8 m * od 8 m * od 8 m × × × * od 8 m × × × * od 8 m * od 8 m
NET4GAS, s.r.o. × × × × × × × × × × × ×
New Telekom, s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o. * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m × × * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m
Petr Janečka v zast. CNL INVEST s.r.o. ● od 5 m × ● od 5 m × × ● od 5 m × × × ● od 5 m × × * ● od 5 m
PFA service s.r.o. × × * × × × × × × × × × × ×
Povodí Vltavy, státní podnik × × × × × × × × × × × × ×
Pranet s.r.o. ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m ● od 8 m
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Pražská teplárenská a.s. × × × × × × × × × × × × ×
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
PREdistribuce, a.s.
Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. × × × × × × × × × × × × ×
Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom, a.s.)
Rychlý drát, s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. × × × × × × × × × × × ×
SITEL, spol. s r.o. × × × × × × × × × ×
SNEO, a.s. × × × × × × × ×
SPOJE.NET s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o.
Správa železnic, státní organizace × * * * * × × × * * * * * *
SUPTel a.s., v zastoupení SUPTel - PROJEKT s.r.o. × × × × × × × × × ×
Sys-DataCom s.r.o. zast. Fine Technology Outsource, s.r.o.
TC NET s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × × × × × × ×
Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s.
Technologie Hlavního města Prahy, a.s.
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Trustia Czech Republic, s.r.o. × × × × × × × × × × × × ×
ÚVT Internet s.r.o.
Veolia Energie ČR, a.s. × × × × × × × × × × × ×
Veolia Energie Praha, a.s. ×
Vězeňská služba České republiky × × × × × × × × × × × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. × × × × × × × × × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 19.5.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky