SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Tovačov

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 686298 711918 768014
Název katastrálního území Lobodice Oplocany Tovačov
Název obce Lobodice Oplocany Tovačov
CETIN a.s.
ČEPRO, a.s. × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
EG.D, a.s. × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
Město Tovačov × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
NET4GAS, s.r.o. ×
Nordic Telecom Regional s.r.o. × ×
Obec Lobodice × ×
Obec Oplocany × ×
RWE Gas Storage CZ, s.r.o. ×
Správa železnic, státní organizace * * *
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 19.6.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky