SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Kojetín

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 667897 671312 675890 693219 725480 725897 757748 773387
Název katastrálního území Kojetín Kovalovice u Kojetína Křenovice u Kojetína Měrovice nad Hanou Polkovice Popůvky u Kojetína Stříbrnice nad Hanou Uhřičice
Název obce Kojetín Kojetín Křenovice Měrovice nad Hanou Polkovice Kojetín Stříbrnice Uhřičice
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
cyrilek.net z.s. × × ×
ČEPRO, a.s. × × × × × × ×
ČEPS, a.s. × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Energo, s.r.o. × × × × × × ×
EG.D, a.s. × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
LAN servis s.r.o. × × × × × × ×
Město Kojetín × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
NET4GAS, s.r.o. × × × ×
Nordic Telecom Regional s.r.o. × × × × × × ×
Obec Křenovice × × × × × × ×
Obec Měrovice nad Hanou × × × × × × ×
Obec Polkovice × × × × × × ×
Obec Stříbrnice × × × × × × ×
Obec Uhřičice × × × × × × ×
RWE Gas Storage CZ, s.r.o. × × × × × ×
Správa železnic, státní organizace * × × * * × × *
Telco Pro Services,a.s.
Tereos TTD, a.s. Závod lihovar Kojetín × × × × × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 19.6.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky