SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Úřad městyse Dřevohostice

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 603830 630837 630845 633020 684627 684635 685038 633038 712043 738026 738051 633046
Název katastrálního území Bezuchov Čechy Domaželice Dřevohostice Křtomil Lipová u Přerova Líšná u Přerova Nahošovice Oprostovice Radkova Lhota Radkovy Turovice
Název obce Bezuchov Čechy Domaželice Dřevohostice Křtomil Lipová Líšná Nahošovice Oprostovice Radkova Lhota Radkovy Turovice
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČEPRO, a.s. × × × × × × × × × × ×
ČEPS, a.s. × × × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
EG.D, a.s. × × × × × × × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
Městys Dřevohostice × × × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Nordic Telecom Regional s.r.o. × × × × × × × × × × ×
Obec Bezuchov × × × × × × × × × × ×
Obec Čechy × × × × × × × × × × ×
Obec Domaželice × × × × × × × × × × ×
Obec Křtomil × × × × × × × × × ×
Obec Lipová × × × × × × × × × × ×
Obec Líšná × × × × × × × × × × ×
Obec Nahošovice × × × × × × × × × × ×
Obec Oprostovice × × × × × × × × × × ×
Obec Radkova Lhota × × × × × × × × × × ×
Obec Radkovy × × × × × × × × × × ×
Obec Turovice × × × × × × × × × × ×
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. ×
 
Datum platnosti seznamu k 21.9.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky