SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Obecní úřad Velká Polom

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 615552 618756 629545 643297 646601 778591
Název katastrálního území Budišovice Čavisov Dolní Lhota u Ostravy Horní Lhota u Ostravy Hrabyně Velká Polom
Název obce Budišovice Čavisov Dolní Lhota Horní Lhota Hrabyně Velká Polom
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČEPRO, a.s. × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Energo, s.r.o. × × × × ×
Dopravní podnik Ostrava a.s. × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
NET4GAS, s.r.o. × × ×
Obec Budišovice × × × × ×
Obec Čavisov × × × × ×
Obec Dolní Lhota × × × × ×
Obec Horní Lhota × × × × ×
Obec Hrabyně × × × × ×
Obec Velká Polom × × × × ×
Ostravské vodárny a kanalizace a. s. × × * × × ×
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni × × × × * ×
Vodafone Czech Republic a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 23.3.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky