SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Obecní úřad Pustá Polom

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 639508 678562 736830 766780
Název katastrálního území Hlubočec Kyjovice ve Slezsku Pustá Polom Těškovice
Název obce Hlubočec Kyjovice Pustá Polom Těškovice
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s.
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Obec Hlubočec × × ×
Obec Kyjovice × × ×
Obec Pustá Polom × × ×
Obec Těškovice × × ×
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ×
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 24.7.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky