SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Úřad městyse Litultovice

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 606189 609714 625876 630454 639036 645036 656488 645044 681440 686018 645052 696820
Název katastrálního území Bohdanovice Bratříkovice Deštné Dolní Životice Hlavnice Hořejší Kunčice Jakartovice Kerhartice u Budišova nad Budišovkou Lhotka u Litultovic Litultovice Medlice u Budišova nad Budišovkou Mladecko
Název obce Jakartovice Bratříkovice Jakartovice Dolní Životice Hlavnice Jakartovice Jakartovice Jakartovice Lhotka u Litultovic Litultovice Jakartovice Mladecko
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s.
ČEPRO, a.s. × × × × × × × × × ×
ČEPS, a.s. × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
DIAMO, státní podnik × × × × × × × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × × × ×
Jiří LENART s.r.o. × × × × × × × ×
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Městys Litultovice × × × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Obec Bratříkovice × × × × × × × × × × ×
Obec Dolní Životice × × × × × × × × × × ×
Obec Hlavnice × × × × × × × × × × ×
Obec Jakartovice × × × × × ×
Obec Lhotka u Litultovic × × × × × × × × × × ×
Obec Mladecko × × × × × × × × × × ×
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. × × × × × × × × ×
Správa železnic, státní organizace × * * * × × * × × * × *
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 24.7.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky