SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Hradec nad Moravicí

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 602591 606332 609382 630951 630969 646580 646814 656496 646822 748943 797006
Název katastrálního území Benkovice Bohučovice Branka u Opavy Domoradovice Filipovice Hrabství Hradec nad Moravicí Jakubčovice Kajlovec Skřipov Žimrovice
Název obce Hradec nad Moravicí Hradec nad Moravicí Branka u Opavy Hradec nad Moravicí Hradec nad Moravicí Skřipov Hradec nad Moravicí Hradec nad Moravicí Hradec nad Moravicí Skřipov Hradec nad Moravicí
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s.
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
EKOBAU INVEST a.s. × × × × × × × × × ×
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × ×
HON a.s. × × × × × × × × × ×
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Město Hradec nad Moravicí × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Obec Branka u Opavy × × × × × × × × × ×
Obec Skřipov × × × × × × × × ×
ORC group s.r.o. × × × × × × × × × ×
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Správa železnic, státní organizace × × * × × × * × × × ×
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 24.7.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky