SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Obecní úřad Háj ve Slezsku

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 636495 660035 680991 636509
Název katastrálního území Chabičov ve Slezsku Jilešovice Lhota u Opavy Smolkov
Název obce Háj ve Slezsku Háj ve Slezsku Háj ve Slezsku Háj ve Slezsku
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s.
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
KATRO SERVIS, spol. s r.o. × ×
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
NET4GAS, s.r.o. × × ×
Obec Háj ve Slezsku
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Správa železnic, státní organizace * * * *
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 21.9.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky