SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Úřad městyse Suchdol nad Odrou

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 666190 677281 759163
Název katastrálního území Kletné Kunín Suchdol nad Odrou
Název obce Suchdol nad Odrou Kunín Suchdol nad Odrou
Alcom Systems, s.r.o., zast. Fine Technology Outsource, s.r.o. × ×
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. ×
ČEPRO, a.s. × ×
ČEPS, a.s. * * *
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ ICT Services, a. s.
Dial Telecom, a.s. ×
GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.(dříve RWE)
itself s.r.o. ×
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Městys Suchdol nad Odrou ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
NET4GAS, s.r.o. ×
New Telekom, s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o. × * od 5 m ×
Obec Kunín × ×
OPTILINE a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. ×
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
SITEL, spol. s r.o. ×
Správa železnic, státní organizace × * *
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 14.10.2020 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky