SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Úřad městyse Suchdol nad Odrou

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 666190 677281 759163
Název katastrálního území Kletné Kunín Suchdol nad Odrou
Název obce Suchdol nad Odrou Kunín Suchdol nad Odrou
AGROSUMAK a.s. × ×
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. ×
ČEPRO, a.s. × ×
ČEPS, a.s.
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Městys Suchdol nad Odrou ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Náš-Net Group s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m
Nej.cz s.r.o. ×
NET4GAS, s.r.o. ×
New Telekom, s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o. × * od 5 m ×
Nordic Telecom Regional s.r.o. × ×
Obec Kunín × ×
OPTILINE a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. ×
Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom, a.s.) ×
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
SITEL, spol. s r.o. ×
Správa železnic, státní organizace × * *
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 4.12.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky