SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Studénka

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 600300 600971 758442 649279 600318 736902 758396
Název katastrálního území Albrechtičky Bartošovice Butovice Hukovice Nová Horka Pustějov Studénka nad Odrou
Název obce Albrechtičky Bartošovice Studénka Bartošovice Studénka Pustějov Studénka
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. ×
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Letiště Ostrava, a.s. × × × × ×
LXM Group a. s. × × × × × ×
Město Studénka × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
MIRAMO spol. s r. o. × × × ×
M.NET Studénka s.r.o. × × × × ×
MSV Metal Studénka, a.s. × × × × ×
Náš-Net Group s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m
NET4GAS, s.r.o. × ×
New Telekom, s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o. × × × * od 5 m × × ×
OBEC ALBRECHTIČKY × × × × × ×
Obec Bartošovice × × × × ×
OBEC PUSTĚJOV × × × × × ×
OPTILINE a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. × × × × ×
OZO Ostrava s.r.o. × × × × × ×
POWGEN a.s. × × × × × ×
Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom, a.s.) × × × × ×
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. × ×
SITEL, spol. s r.o. × × × × ×
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Správa železnic, státní organizace × * * × * * *
Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Úřad pro civilní letectví
Vodafone Czech Republic a.s.
Zásobování teplem Vsetín a.s. × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 24.7.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky