SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Fulnek

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 625558 784125 635448 638790 635456 659002 660132 676969 688801 784133 676977 784141 753246 786535
Název katastrálního území Děrné Dolejší Kunčice Fulnek Hladké Životice Jerlochovice Jestřabí u Fulneku Jílovec Kujavy Lukavec u Bílovce Moravské Vlkovice Pohořílky u Kujav Slezské Vlkovice Stachovice Vrchy
Název obce Fulnek Fulnek Fulnek Hladké Životice Fulnek Fulnek Fulnek Kujavy Fulnek Fulnek Fulnek Fulnek Fulnek Vrchy
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × × × × × × × × × × × ×
ČEPS, a.s. × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Energetické služby, s.r.o. × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × × × ×
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Město Fulnek × × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Náš-Net Group s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. ● od 5 m × ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m × × ● od 5 m ● od 5 m × × × ● od 5 m ×
Obec Hladké Životice × × × × × × × × × × × × ×
Obec Kujavy × × × × × × × × × × × × ×
Obec Vrchy × × × × × × × × × × × × ×
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ×
Správa železnic, státní organizace × × * * × × × × × × × × * ×
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 19.6.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky