SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad a doprava (kombinace) - Městský úřad Nový Jičín

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 602850 604968 605832 633267 638561 640620 645613 658944 649562 657115 658952 659622 667889 682683 687006 699331 707465 707431 707414 717380 720461 725544 743828 754854 755036 756130 707546 755044 707511 797375
Název katastrálního území Bernartice nad Odrou Blahutovice Bludovice u Nového Jičína Dub u Nového Jičína Heřmanice u Polomi Hodslavice Hostašovice Hrabětice nad Odrou Hůrka Janovice u Nového Jičína Jeseník nad Odrou Jičina Kojetín u Starého Jičína Libhošť Loučka u Nového Jičína Mořkov Nový Jičín-Dolní Předměstí Nový Jičín-Horní Předměstí Nový Jičín-město Palačov Petřkovice u Starého Jičína Polouvsí Rybí Starojická Lhota Starý Jičín Straník Šenov u Nového Jičína Vlčnov u Starého Jičína Žilina u Nového Jičína Životice u Nového Jičína
Název obce Bernartice nad Odrou Jeseník nad Odrou Nový Jičín Starý Jičín Starý Jičín Hodslavice Hostašovice Jeseník nad Odrou Jeseník nad Odrou Starý Jičín Jeseník nad Odrou Starý Jičín Nový Jičín Nový Jičín Nový Jičín Mořkov Nový Jičín Nový Jičín Nový Jičín Starý Jičín Starý Jičín Jeseník nad Odrou Rybí Starý Jičín Starý Jičín Nový Jičín Šenov u Nového Jičína Starý Jičín Nový Jičín Životice u Nového Jičína
AGROSUMAK a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Arelion Czech Republic a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ČEPRO, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ČEPS, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Energetické služby, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. ×
Green Gas DPB, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Město Nový Jičín × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
MIRAMO spol. s r. o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Náš-Net Group s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m ● od 5 m
Nej.cz s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
NET4GAS, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
New Telekom, s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o. * od 5 m × * od 5 m × × × × × × × × × * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m × × × * od 5 m × × * od 5 m * od 5 m × * od 5 m * od 5 m
OBEC BERNARTICE NAD ODROU × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC HODSLAVICE × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Hostašovice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Jeseník nad Odrou × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Libhošť × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC MOŘKOV × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC RYBÍ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Starý Jičín × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Šenov u Nového Jičína × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Životice u Nového Jičína × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
OPTILINE a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Petr Hurta × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom, a.s.) × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
RIGHT POWER, a.s. organizační složka × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
RWE Gas Storage CZ, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. × × × × × × × × × ×
SITEL, spol. s r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Správa železnic, státní organizace * * × * * * * * × × * × × × × * * × × × × * × × × × * × × ×
SychrovNET s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Technické služby města Nového Jičína × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Technické služby,příspěvková organizace,Šenov u Nového Jičína × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Trade FIDES, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Turtlen s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
TwigoNet Europe, SE × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
UCED Distribuce III s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Veolia Energie ČR, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
4 M Rožnov spol. s r. o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 21.9.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky