SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Luby

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 669202 707660 707678 694771 694789 688126 694835 694797 694801 688142 707686 669211 676632 707694 721611 688151 688193 694819 669229 676667 676641 707708 688169 721620 748102 707724 721638 748111 748137 707732 721646 721654 694827 676659 748145 748129 688177
Název katastrálního území Bor u Kopaniny Božetín Čižebná Děvín Dolní Částkov Dolní Luby Doubrava u Milhostova Hluboká u Milhostova Horka u Milhostova Horní Luby Hrzín u Nového Kostela Kopanina Křižovatka Lesná u Nového Kostela Lomnička u Plesné Luby I Luby II Milhostov Mlýnek Mostek u Křižovatky Nová Ves u Křižovatky Nový Kostel Opatov u Lubů Plesná Skalná Smrčí u Nového Kostela Smrčina Starý Rybník Suchá u Skalné Svažec Šneky Vackov Vackovec Velký Luh Velký Rybník u Skalné Vonšov Výspa
Název obce Nový Kostel Nový Kostel Nový Kostel Milhostov Milhostov Luby Milhostov Milhostov Nový Kostel Luby Nový Kostel Nový Kostel Křižovatka Nový Kostel Plesná Luby Luby Milhostov Nový Kostel Křižovatka Křižovatka Nový Kostel Luby Plesná Skalná Nový Kostel Plesná Skalná Skalná Nový Kostel Plesná Plesná Milhostov Velký Luh Skalná Skalná Luby
Aleš K a s t l, dřevovýroba × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
CETIN a.s.
CHEVAK Cheb, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ČD - Telematika a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
HATESPO, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Město Luby × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Město Plesná × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Město Skalná × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Obec Křižovatka × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Milhostov × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Nový Kostel × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Velký Luh × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Povodí Ohře, státní podnik × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
S T A R - nova, spol. s r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
Správa železnic, státní organizace × * × × × * × × × × * × * × * * × × × × × * × * * × × × × × * × × * × * ×
Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb × × × × × × × × × × × × × × × ×
Telco Pro Services,a.s.
TEREA Cheb s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × * × × × × × × × × × × × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
VODÁRNA SOKOLOVSKO, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 21.9.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky