SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Štětí

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 650781 755842 650790 738646 737321 646261 646270 751341 646288 759368 763675 737330 738654 751359 755851 763683 751367 759376 763691 798843 650803 646296 759384
Název katastrálního území Brocno Bylochov Chcebuz Čakovice u Radouně Hněvice Hoštka Kochovice Křešov Malešov u Hoštky Mošnice Počeplice Račice u Štětí Radouň u Štětí Snědovice Strachaly Stračí Střížovice u Snědovic Sukorady Štětí I Štětí II Újezd u Chcebuze Velešice u Hoštky Velký Hubenov
Název obce Štětí Snědovice Štětí Štětí Štětí Hoštka Hoštka Snědovice Hoštka Snědovice Štětí Račice Štětí Snědovice Snědovice Štětí Snědovice Snědovice Štětí Štětí Štětí Hoštka Snědovice
CETIN a.s.
COPROSYS Ústí spol. s r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × × × × × × × × × × × × × × × ×
ČEPRO, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ČEPS, a.s. × × × × × × × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ ICT Services, a. s.
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. × × × × × × × × × × × × ×
Energotrans, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × × × × × × × × × × × × ×
Město Hoštka × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Mondi Štětí a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Nej.cz s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
NET4GAS, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Račice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Snědovice × × × × × × × × × × × × × × ×
R A T E s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
RETE internet, s.r.o. × × × × × × × × × × × ×
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
SLAMONT ŠTĚTÍ, spol. s r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Správa železnic, státní organizace × × × × * * × × × × * * × × × * × × * * × * ×
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
TRIOPTIMUM s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 6.12.2021 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky