SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Ždánice

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 600407 624632 632368 687642 701653 773379 794627 794961
Název katastrálního území Archlebov Dambořice Dražůvky Lovčice u Kyjova Násedlovice Uhřice u Kyjova Žarošice Ždánice
Název obce Archlebov Dambořice Dražůvky Lovčice Násedlovice Uhřice Žarošice Ždánice
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČEPRO, a.s.
České Radiokomunikace a.s.
Českomoravská telekomunikační s.r.o. × × × × ×
EG.D, a.s.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
INSTA CZ s.r.o. × × × × × × ×
Jihomoravský kraj × × × × × × × *
Libor Rybka × × × × × ×
Město Ždánice × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
MND a.s.
MND Gas Storage a.s. × × × × × ×
Moravia Gas Storage a.s. × × × × × ×
NOEL s.r.o. × × × × × × ×
Obec Dambořice × × × × × × ×
Obec LOVČICE × × × × × × ×
Obec Násedlovice × × × × × × ×
Obec Uhřice × × × × × × ×
Obec Žarošice × × × × × × ×
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Správa železnic, státní organizace × * × × * * × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
VIVO CONNECTION, spol. s r.o. × × × × × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. ×
 
Datum platnosti seznamu k 19.6.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky