SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Vracov

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 775932 785172
Název katastrálního území Vacenovice u Kyjova Vracov
Název obce Vacenovice Vracov
AH-ENERGY, s.r.o. × *
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. ×
ČEPS, a.s.
České Radiokomunikace a.s.
EG.D, a.s.
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
Jihomoravský kraj × *
Město VRACOV ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m
MND a.s.
NOEL s.r.o. ×
Obec Vacenovice ×
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Správa železnic, státní organizace × *
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 19.5.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky