SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Bzenec

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 617270 630608 699233 761842 765872 796425
Název katastrálního území Bzenec Domanín Moravský Písek Syrovín Těmice u Hodonína Žeravice u Kyjova
Název obce Bzenec Domanín Moravský Písek Syrovín Těmice Žeravice
CETIN a.s.
ČD - Telematika a.s. × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
České slunce s.r.o. × × × × ×
EG.D, a.s.
ELCOMT system´s, s.r.o. × × × × ×
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
Jihomoravský kraj * * × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
MND a.s. × × ×
NOEL s.r.o. ×
OBEC DOMANÍN × × × × ×
Obec Moravský Písek × × × × ×
OBEC SYROVÍN × × × × ×
Obec Těmice × × × × ×
Obec Žeravice × × × × ×
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Správa železnic, státní organizace * × * × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 19.5.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky