SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad, doprava a životní prostředí (kombinace) - Magistrát města Karlovy Vary

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 600369 663581 607274 663697 631043 746746 624586 631051 663701 632325 663549 668559 632317 658383 658391 663433 668567 745880 695556 663654 716596 720593 753831 745898 753840 663557 745901 746754 753645 753858 607282 631060 766402 663492 624594 624608
Název katastrálního území Andělská Hora Bohatice Bor u Karlových Var Březová Cihelny Čankov Dalovice Doubí u Karlových Var Drahovice Dražov Dvory Háje u Karlových Var Hlinky Hory u Jenišova Jenišov Karlovy Vary Kolová Lesov Mírová Olšová Vrata Otovice u Karlových Var Pila Počerny Podlesí u Sadova Rosnice u Staré Role Rybáře Sadov Sedlec u Karlových Var Stanovice Stará Role Stráň Tašovice Teplička Tuhnice Všeborovice Vysoká u Dalovic
Název obce Andělská Hora Karlovy Vary Sadov Březová Karlovy Vary Karlovy Vary Dalovice Karlovy Vary Karlovy Vary Stanovice Karlovy Vary Kolová Stanovice Hory Jenišov Karlovy Vary Kolová Sadov Mírová Karlovy Vary Otovice Pila Karlovy Vary Sadov Karlovy Vary Karlovy Vary Sadov Karlovy Vary Stanovice Karlovy Vary Sadov Karlovy Vary Teplička Karlovy Vary Dalovice Dalovice
CC INTERNET s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
CETIN a.s.
ČD - Telematika a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ČEPRO, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ČEPS, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × × × × × × × × × × × ×
KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Netcore services s.r.o. zast. UNI Promotion s.r.o. × × × × × × × × × × × × × * od 8 m * od 8 m × × × × × × × × × × × × × × × × * od 8 m × × × ×
New Telekom, s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o. * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m × * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m × * od 5 m * od 5 m × * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m × * od 5 m * od 5 m * od 5 m
Obec Andělská Hora × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Březová × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Dalovice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Hory × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Jenišov × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Kolová × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Mírová × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Otovice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Pila × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Sadov × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Stanovice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Teplička × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Povodí Ohře, státní podnik × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
S T A R - nova, spol. s r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace × × × × × × × × × × × × × × × * × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Správa železnic, státní organizace × * × * * × * * × × * × × × * * × * * × * × * * * * * * * * × × * * × ×
STARNET, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Statutární město Karlovy Vary × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. ×
 
Datum platnosti seznamu k 23.3.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky