SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Králův Dvůr

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 685232 669024 612871 616494 748994 649252 669032 672947 676861 680796 685267 767611 690996 693014 707406 716715 672971 672963 749010 759244 759961 767620 693022 768961 768979 782246 789844
Název katastrálního území Běleč u Litně Bítov u Koněprus Broumy Bykoš Hodyně u Skuhrova Hudlice Koněprusy Králův Dvůr Kublov Levín u Berouna Liteň Lounín Málkov u Suchomast Měňany Nový Jáchymov Otročiněves Počaply Popovice u Králova Dvora Skuhrov pod Brdy Suchomasty Svatá Tmaň Tobolka Trubín Trubská Vinařice u Suchomast Zahořany u Berouna
Název obce Liteň Koněprusy Broumy Bykoš Skuhrov Hudlice Koněprusy Králův Dvůr Kublov Králův Dvůr Liteň Tmaň Málkov Měňany Nový Jáchymov Otročiněves Králův Dvůr Králův Dvůr Skuhrov Suchomasty Svatá Tmaň Měňany Trubín Trubská Vinařice Králův Dvůr
ALFA TELECOM s.r.o.
AQUACONSULT, spol. s r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
CETIN a.s.
COPROSYS a.s. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ČEPS, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost × × × × × × × * × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ČEZ Distribuce, a. s.
Družstvo EUROSIGNAL × × × ×
ENERGO KD s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × × × × ×
innogy Energo, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
MEDIATICON, s.r.o. × × × × × × × * × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
MĚSTO KRÁLŮV DVŮR × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Městys Liteň × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
NET4GAS, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
New Telekom, s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o. × * od 5 m × × × × * od 5 m * od 5 m × × × × × * od 5 m × × × × × × × × * od 5 m × × × * od 5 m
OBEC BYKOŠ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Kublov × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Broumy × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Hudlice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Koněprusy × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Málkov × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Měňany × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Nový Jáchymov × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Otročiněves × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Skuhrov × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Suchomasty × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Svatá × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Tmaň × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Trubín × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Trubská × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC VINAŘICE × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
SAVEA s.r.o × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Správa železnic, státní organizace * × × × × × × * × * * * × × × × × * × × × * × × × × ×
Sys-DataCom s.r.o. zast. Fine Technology Outsource, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vápenka Čertovy schody, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. × × × × × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 19.6.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky