SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Rokytnice nad Jizerou

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 609633 655902 740900 740918 642878 740934 655929 718203 740969 642886
Název katastrálního území Bratrouchov Buřany Dolní Rokytnice Františkov v Krkonoších Horní Dušnice Horní Rokytnice nad Jizerou Jablonec nad Jizerou Paseky nad Jizerou Rokytno v Krkonoších Stromkovice
Název obce Jablonec nad Jizerou Jablonec nad Jizerou Rokytnice nad Jizerou Rokytnice nad Jizerou Jablonec nad Jizerou Rokytnice nad Jizerou Jablonec nad Jizerou Paseky nad Jizerou Rokytnice nad Jizerou Jablonec nad Jizerou
CETIN a.s.
ČEPRO, a.s. × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ ICT Services, a. s.
EURO SPRO a.s. × × × × × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.(dříve RWE) × × × × ×
Město Jablonec nad Jizerou × × × × × × × × ×
Město Rokytnice nad Jizerou × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Obec Paseky nad Jizerou × × × × × × × × ×
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. × × × × × × ×
Správa železnic, státní organizace × * * × × × * × × ×
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 1.4.2020 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky