SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Jeseník

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 601756 658880 621901 684660 601772 684651 646857 658723 694401 694410 646865 716219 716227 720691 658928 720704 759571 694428 779075
Název katastrálního území Adolfovice Bukovice u Jeseníka Česká Ves Dolní Lipová Domašov u Jeseníka Horní Lipová Hradec u Jeseníka Jeseník Kolnovice Mikulovice u Jeseníka Nová Ves u Jeseníka Ostružná Petříkov u Branné Písečná u Jeseníka Seč u Jeseníka Studený Zejf Supíkovice Široký Brod Velké Kunětice
Název obce Bělá pod Pradědem Jeseník Česká Ves Lipová-lázně Bělá pod Pradědem Lipová-lázně Hradec-Nová Ves Jeseník Mikulovice Mikulovice Hradec-Nová Ves Ostružná Ostružná Písečná Jeseník Písečná Supíkovice Mikulovice Velké Kunětice
CETIN a.s.
ČD - Telematika a.s. × × × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × ×
Internet Expert s.r.o. × × × × × × × × ×
Jihomoravský kraj × × × × * × × × × × × × × × × × × × ×
Kabelová televize Jeseník, spol. s r. o. × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Obec Bělá pod Pradědem × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Česká Ves × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Hradec - Nová Ves × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Lipová - lázně × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Mikulovice × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Ostružná × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Písečná × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Supíkovice × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Velké Kunětice × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
SATEZA a. s. × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Správa železnic, státní organizace × × * * × * * * × * * * × * × × × × ×
Technické služby Jeseník a. s. × × × × × × × × × × × × × × × ×
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. × × × × ×
VE Ostružná s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
Web4Soft Internet s.r.o. × × × × × × × × × × × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 24.7.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky