SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Dolní Kounice

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 609561 629286 677582 679682 692786 698890 703052 706043 733016 752142 768057
Název katastrálního území Bratčice Dolní Kounice Kupařovice Ledce u Židlochovic Mělčany u Ivančic Moravské Bránice Němčičky Nové Bránice Pravlov Sobotovice Trboušany
Název obce Bratčice Dolní Kounice Kupařovice Ledce Mělčany Moravské Bránice Němčičky Nové Bránice Pravlov Sobotovice Trboušany
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČEPRO, a.s. × × × × × × × × × ×
ČEPS, a.s. × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
DKM Moravia a.s. × × × × × × × × ×
EG.D, a.s.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
Jihomoravský kraj × × × × * × × × * × ×
MERO ČR, a.s. × × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Nej.cz s.r.o. × × × × × × ×
NET4GAS, s.r.o. × × ×
Obec Bratčice × × × × × × × × × ×
Obec Kupařovice × × × × × × × × × ×
Obec Ledce × × × × × × × × × ×
Obec Mělčany × × × × × × × × × ×
Obec Moravské Bránice × × × × × × × × × ×
Obec Němčičky × × × × × × × × × ×
Obec Nové Bránice × × × × × × × × × ×
Obec Pravlov × × × × × × × × × ×
Obec Sobotovice × × × × × × × × × ×
Obec Trboušany × × × × × × × × × ×
OPTILINE a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. × × × × × × ×
Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom, a.s.) × × × × × × ×
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Správa železnic, státní organizace × × × × × * × × × × ×
Šatavsko × × × × × × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
Türk Telekom International CZ s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × × × × × ×
VIVO CONNECTION, spol. s r.o. × × × × × × × × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. × × × × × × × ×
Vodovod-svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice × × × × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 3.3.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky