SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Ivančice

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 655821 615595 639184 648639 655724 655741 655830 655813 703729 745421 747530
Název katastrálního území Alexovice Budkovice Hlína u Ivančic Hrubšice Ivančice Kounické Předměstí Letkovice Němčice u Ivančic Neslovice Řeznovice Senorady
Název obce Ivančice Ivančice Hlína Ivančice Ivančice Ivančice Ivančice Ivančice Neslovice Ivančice Senorady
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × × × × × × ×
ČEPS, a.s. × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ, a. s. × × × × × × × ×
ČEZ Energo, s.r.o. × × × × × × × × × ×
EG.D, a.s.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. ×
JaroNet s.r.o. × × × × × × × × × ×
Jihomoravský kraj × × × × * × × × × × ×
Město Ivančice × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Nej.cz s.r.o. × ×
NET4GAS, s.r.o. × × × × × × × × ×
Obec Hlína × × × × × × × × ×
Obec Neslovice × × × × × × × × × ×
OBEC SENORADY × × × × × × × × × ×
OPTILINE a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. × × ×
Oslavany, NET × × × × × × × × × ×
Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom, a.s.) × ×
Rhino Network Solution s.r.o. × ● od 3 m × × × × × × ● od 3 m ×
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Správa železnic, státní organizace × * × × * * * × × × ×
TI Energo, s.r.o. × × × × × × × × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
Türk Telekom International CZ s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × × × × × × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 4.12.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky