SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Hustopeče

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 626139 642444 649864 675946 677591 704555 725757 726729 754871 754889 755893 761915 762687 772810 779229
Název katastrálního území Diváky Horní Bojanovice Hustopeče u Brna Křepice u Hustopečí Kurdějov Nikolčice Popice Pouzdřany Starovice Starovičky Strachotín Šakvice Šitbořice Uherčice u Hustopečí Velké Němčice
Název obce Diváky Horní Bojanovice Hustopeče Křepice Kurdějov Nikolčice Popice Pouzdřany Starovice Starovičky Strachotín Šakvice Šitbořice Uherčice Velké Němčice
AGROTEC a.s. × × × × × × × × × × × × × ×
Arelion Czech Republic a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. × × × × × × × × × ×
BlučinaNet s.r.o. × × × × × × × × × × × × × ×
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
Cosmonde, a.s. × × × × × × × × × × × × × ×
ČD - Telematika a.s. × × × × × × × × × ×
ČEPRO, a.s. × × × × × × × × × × × × ×
ČEPS, a.s. × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
Českomoravská telekomunikační s.r.o. × × × × × × × × × × × × ×
ČEZ Energetické služby, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × ×
ČOV Strachotín, Popice × × × × × × × × × × × × ×
EG.D, a.s.
Energo Hustopeče s.r.o. × × * × × × × × × × × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
Hill´s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o. × × × × × × × × × × × × ×
Ing. Zdeněk Jakubčík × × × × × × × × × × × × × ×
Internet4you.cz, spol. s r.o. × × × × × × × × × × × × × ×
Jihomoravský kraj * × * × × × × × × × × × × × ×
KLAS - družstvo Starovičky × × × × × × × × × × × × ×
KORFIL a.s. × × × × × × × × × × × × ×
MCS plus spol. s r.o. × × ● od 5 m × × × × × ● od 5 m × × × × ● od 5 m ×
MERO ČR, a.s. × × × × × × × × × × × × ×
MĚSTO HUSTOPEČE, odbor majetkoprávní × × × × × × × × × × × × × ×
Městys Velké Němčice × × × × × × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
MND a.s.
Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice × × × × × × × × × × × × × ×
Nej.cz s.r.o. × × × ×
NET4GAS, s.r.o. × × ×
NOEL s.r.o. × × × × × × × × × × × ×
OBEC BORKOVANY × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC DIVÁKY × × × × × × × × × × × × ×
OBEC HORNÍ BOJANOVICE × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC KŘEPICE × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Kurdějov × × × × × × × × × × × × ×
Obec Měnín × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC NIKOLČICE × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC POPICE × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC POUZDŘANY × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC STAROVICE × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC STAROVIČKY × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC STRACHOTÍN × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC ŠAKVICE × × × × × × × × × × × × ×
OBEC ŠITBOŘICE × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC UHERČICE × × × × × × × × × × × × × ×
Obnova realit s.r.o. × × × × × × × × × × × × × ×
OPTILINE a.s., zast. SITEL, spol. s r.o. × × × × × × × × × ×
Paliko Power a.s. × × × × × × × × × × × × × ×
POWERSUN a.s. × × × × × × × × × × × × × ×
PPS AGRO a.s. × × × × × × × × × × × ×
Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom, a.s.) × × × × × × × × × ×
Rostislav Jones × × × × × × × × × × × × × ×
RWE Gas Storage CZ, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × ×
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Správa železnic, státní organizace × × * × × × * * × * * * × × ×
STARNET, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
Türk Telekom International CZ s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. × × × × × × × × × ×
UNIPORT INVESTMENT I s.r.o. × × × × × × × × × × × × ×
VEJA, spol.s r.o. × × × × × × × × × × × × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. × × × × × × × × × × × × ×
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. × ×
ZEMAX Šitbořice, a.s. × × × × × × × × × × × × * × ×
ZEMOS a.s. × × × × × × × × × × × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 19.5.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky