SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Hrádek nad Nisou

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 653543 647365 653527 647373 653535 647390 744689 647403 710008 744701 744719 775991
Název katastrálního území Chotyně Dolní Sedlo Dolní Suchá u Chotyně Donín u Hrádku nad Nisou Grabštejn Hrádek nad Nisou Jítrava Loučná Oldřichov na Hranicích Polesí u Rynoltic Rynoltice Václavice u Hrádku nad Nisou
Název obce Chotyně Hrádek nad Nisou Hrádek nad Nisou Hrádek nad Nisou Chotyně Hrádek nad Nisou Rynoltice Hrádek nad Nisou Hrádek nad Nisou Rynoltice Rynoltice Hrádek nad Nisou
ADV Computers s.r.o. × × × × × × × × × × ×
CETIN a.s.
ČEPRO, a.s. × × × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
H - therma, a.s. × × × × × × × × × × ×
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Netcore services s.r.o. zast. UNI Promotion s.r.o. × × × * od 8 m × * od 8 m × * od 8 m × × × ×
OBEC CHOTYNĚ × × × × × × × × × ×
OBEC RYNOLTICE × × × × × × × × ×
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Solfarm.B s.r.o. × × × × × × × × × × ×
Správa železnic, státní organizace * × × * * * * × × × * ×
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 19.5.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky